กล้องจุลทรรศน์ใช้เเสง

        ใน ปัจจุบันกล้องจุลทรรศนืแบบใช้แสง (light microscope) ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าในอดีต   กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยเลนส์ 2 ชุด คือ

          1.เลนส์ใกล้วัตถุ (objective lens)

          เป็นเลนส์นูน   มีกำลังขยายขนาดต่าง ๆ กันคือ 4X 10X 40X และ 100X   สำหรับเลนส์ 100X นั้นต้องใช้น้ำมันเป็นตัวกลางระหว่างสไลด์ที่วางวัตถุกับเลนส์ใกล้วัตถุ   เลนส์เหล่านี้ติดอยู่กับแป้นซึ่งหมุนได้โดยรอบ   เพื่อปรับกำลังขยายที่ต้องการใช้ให้มาอยู่ตรงกับแท่นวางวัตถุ   ตามปกติการเพิ่มกำลังของเลนส์ มักเริ่มจากการใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่ำก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นกำลัง ขยายกลางและกำลังขยายสูงไปตามลำดับ

          2.เลนส์ใกล้ตา (eyepiece)

          เป็นเลนส์นูนกำลังขยายเป็น 10X 15X และ 25X เลนส์ใกล้ตาหล่านี้สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการโดยการถอดขนาดที่ไม่ต้องการ ออกแล้วนำขนาดที่ต้องการมาสวมที่ส่วนบนของลำกล้อง   ตามปกติต้องสวมเลนส์ใกล้ตาไว้บนลำกล้องเสมอ   เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าไปในลำกล้องและเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้

แหล่งกำเนิดแสง   แสงที่ใช้กล้องแบบใช้แสงอาจเป้นแสงจาดดวงอาทิตย์ตามธรรมชาติ   กล้องแบบนี้จะมีกระจกเงา 2 ด้าน   ช่วยรวบรวมแสงให้สะท้อนสู่ตรงกลางของแท่งวัตถุ   กระจกเงาด้านเรียบใช้สำหรับรับแสงตามปกติ   สำหรับวันที่มีแสงน้อยควรใช้กระจกเงาด้านโค้งเว้าเพื่อช่วยรวมแสง   กระจกเงานี้บางกล้องออกแบบมาให้ถอดออกได้    แล้วใช้หลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงแทน ซึ่งสะดวกต่อการนำไปใช้   เพราะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน   รวมทั้งในห้องที่มีแสงน้อย

การปรับความเข้มของแสง   กล้องบางรุ่นจะมีเลนส์รวมแสง (condenser lens) อยู่ใต้แท่งว่างวัตถุช่วยเพิ่มความเข้มของแสง   และคัดเลือกแสงที่มีคุณภาพ   นอกจากนี้ยังมีไดอะแฟรมช่วยปรับความเข้มของแสงตามที่ต้องการ   เพื่อให้เห็นภาพของวัตถุชัดขึ้น

    กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา(compound microscope) เป็นกล้องชนิดเลนส์ประกอบ   ซึ่งประกอบด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ และเลนส์ใกล้ตา มีส่วนประกอบดังภาพ

    กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ(stereoscopic  microscope) เป็นกล้องชนิดเลนส์ประกอบที่ทำให้เกิดภาพ 3 มิติ ใช้ศึกษาวัตถุที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถแยกรายละเอียดด้วยตาเปล่า  กล้องชนิดนี้แตกต่างจากกล้องจุลทรรศน์ในแสงที่มีกำลังขยายสูงทั่วไป ดังนี้

    1.ภาพที่เห็นเป็นภาพ 3 มิติ มีคงามชัดลึกมากและเป็นภาพเสมือน
    2.เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยายน้อยกว่า 10X
    3.ระยะห่างจกเลนส์ใกล้วัตถุไปยังวัตถุอยู่ในช่วง 63-225 มิลลิเมตร
    4.ใช้ศึกษาได้ทั้งวัตถุทึกแสงและโปร่งแสง

   วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ

    1.ตั้งระยห่างเลนส์ใก้ลตาทั้งสองข้าง   ให้พอเหมาะกับนัยน์ตาของผู้ใช้กล้อง   เพื่อให้จอภาพที่มองเห็นอยู่ในวงเดียวกัน
    2.ปรับโฟกัสข้างเดียวก่อน แล้วปรับอีกข้างหนึ่งที่กระบอกเลนส์ใกล้ตา   ถ้าต้องการศึกษาจุดใดจุดหนึ่งของตัวอย่างให้ปรับโฟกัสจากเลนส์ใกล้วัตถุที่ มีกำลังขยายสูงก่อน (การปรับโฟกัสแบบนี้ทำให้สามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนทั้งกำลังขยายต่ำและ กำลังขยายสูงจึงสะดวกและรวดเร็ว)