ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกัน  เป็นระบบของร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย  หรือเกิดขึ้นในร่างกาย  เพื่อให้พ้นจากอันตราย  หรือโทษที่เกิดขึ้นจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ  ถ้ามีน้อยไปหรือมากไปก็จะมีผลเสีย  คือ  ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ 
     ภาวะพร่องภูมิคุ้มกัน  (Immune   deficiency   disorders)

         ภาวะพร่องภูมิคุ้มกัน หมายถึง  ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภาวะบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน  เช่น    

          –  การขาดอาหารแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง  

          –  การติดเชื้อแบคทีเรีย  ไวรัส  เชื้อรา  และพยาธิต่างๆอย่างรุนแรง 

          –  การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน  เช่น  ยาพวกสเตอรอยด์ 

          –  ติดเชื้อโรคเอดส์   (AIDS)     

       ภาวะภูมิไวเกิน  หรือภาวะภูมิคุ้มกันมากเกินไป  (Hypersensitivities)

     ภาวะภูมิไวเกิน  หมายถึง  ความผิดปกติ  (การตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน)  ที่เกิดจากร่างกายสร้างภุมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลา  จนก่อให้เกิดพยาธิสภาพแก่เนื้อเยื่อ และ อวัยวะจนเกิดโรคขึ้น  เช่น 

     โรคภูมิแพ้  (Allergy)  หมายถึง  ปฏิกิริยาที่ผิดปกติของร่างกายในการสร้างแอนติบอดี  เพื่อตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมในสิ่งแวดล้อม  (แอนติเจน)  โรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม  เช่น  การแพ้ละอองเกสร  หืด  แพ้อาหารบางอย่าง  (ช็อกโกแลต, อาหารทะเล)  แพ้ยา  และสารเคมี   พิษแมลงต่างๆ (ผึ้ง) สารเคมีการของ อาการแพ้  คือ  สารฮีสเตมีน  แม้จะไม่รุนแรงต่ออาการต่อเนื่องต้องให้การรักษาตลอดเวลาปีหนึ่งๆ 

ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคภูมิแพ้จำนวนมาก 
พวกที่แพ้ยาปฏิชีวนะ  เช่น  ยาเพนนิซิลิน  และ  สเตรปโตมัยซิน 

        โรคที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตัวเอง  (Autoimmune   disease)    

     โรคที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตัวเอง  หมายถึง  ปฏิกิริยาของภูมิต้านทานที่มีต่อแอนติเจน  (เซลล์หรือเนื้อเยื่อ)  ของตนเอง  จึงเกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกาย  เช่น  โรคของต่อมไทรอยด์  โรคตับ โรคเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย  (โลหิตจางบางชนิด)      

     เอดส์  (AIDS)  ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency syndrome  หมายถึง  กลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อม  หรือบกพร่อง  อันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง  เชื้อ  HIV  (Human  Immunodificiency  Virus)  โดยจะมีผลไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว  ทำให้ร่างกายอ่อนแอ  เจ็บป่วยบ่อยรักษาไม่หาย  ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง  หรือมะเร็งในที่สุดก็จะตายด้วยโรคเรื้อรังนั้น